Ийгиликке жетүү жолун билдирүү

Хирургдар операцияга психикалык жактан даярданып жатышат. Спортчулар чоң оюнга психикалык жактан даярданып жатышат. Сиз дагы, кийинки мүмкүнчүлүгүңүз, эң ири сатуу чалууңуз же презентацияңыз жөнүндө ой жүгүртүшүңүз керек. Баарлашуу чеберчилигин өркүндөтүү сизди башкалардан айырмалап турат. Кандай көндүмдөргө муктаж экениңизди ойлонуп көрүңүз: Угармандарды угуунун чеберчиликтүү ыкмалары - Сиз кардарыңызга эмне керек экендигин жана эмне үчүн чын эле билесизби? Анын оорусу кандай? Анын айткандарынан уга аласызбы