3 Отчеттору B2B CMO 2020-жылы жашап, өркүндөп өсүшү керек

Маркетинг лидерлери миңдеген маалыматтарды жана жүздөгөн отчетторду көрө алышат, бирок бизнес үчүн эң таасирдүү болгон нерселерге багытталбашы мүмкүн.