Сатууну кеңейтүү: Жүрөктөрдү багындырган алты стратегия (жана башка кеңештер!)

Ишкердик каттарды жазуу - бул өткөн мезгилдерге чейин жеткен түшүнүк. Ошол мезгилде, сатуунун физикалык каттары үймө-үй кыдырып, алардын базарларын алмаштырууга багытталган. Заманбап заманбап ыкмалар талап кылынат (жөн гана көргөзмө жарнамасындагы өзгөрүүлөрдү карап көрүңүз) жана бизнес сатуу каттарын жазуу өзгөчө көрүнүш. Жакшы сатуу катынын формасына жана элементтерине байланыштуу кээ бир жалпы принциптер колдонулат. Айтор, сиздин бизнес катыңыздын түзүмү жана узактыгы көз каранды