Acquire.io: Бирдиктүү кардарларды тартуу платформасы

Кардарлар ар бир бизнестин кан тамыры. Бирок, бир нече компаниялар гана өнүгүп келе жаткан талаптарын аткара алышат жана кардарлардын тажрыйбасына инвестиция салууга жана рыноктук үлүшүн жакшыртууга даяр фирмалар үчүн чоң мүмкүнчүлүк берет. Күтүлбөгөн жерден, CX менеджменти аны көбөйтүү үчүн ресурстардын көбөйүп бара жаткан бизнес лидерлери үчүн биринчи кезектеги милдет болуп калды. Бирок, туура технологиясыз, жетишүүгө мүмкүн эмес