Сиздин уюм Чоң маалыматты колдонууга даярбы?

Big Data көпчүлүк маркетинг уюмдары үчүн чындыкка караганда көбүрөөк умтулуу. Big Data стратегиялык мааниси боюнча кенен консенсус маалыматтардын экосистемасын түзүүгө жана персоналдаштырылган байланышта жашоонун маалыматтарга негизделген түшүнүктөрүн орнотууга зарыл болгон көптөгөн жаңгак-болт техникалык маселелерине жол ачат. Сиз жети негизги багыт боюнча уюмдун мүмкүнчүлүктөрүн талдоо жолу менен уюмдун Big Dataдан пайдаланууга даярдыгын баалай аласыз: Стратегиялык Көз караш - бул Big Dataны маанилүү катары кабыл алуу