Neuro Дизайн деген эмне?

Нейро Дизайн - бул натыйжалуу дизайндарды жасоого жардам берүү үчүн акыл илимдеринин түшүнүктөрүн колдонуучу жаңы жана өсүп келе жаткан тармак. Бул түшүнүктөр эки негизги булактан келип чыгышы мүмкүн: адамдын визуалдык тутуму жана көрүү психологиясы боюнча академиялык изилдөөлөрдөн алынган Neuro Design мыкты тажрыйбасынын жалпы принциптери. Алардын катарына визуалдык талаабыздын кайсы тармактары визуалдык элементтерди байкоодо сезимтал болуп, дизайнерлердин чыгарма жазуусуна жардам берет