VR's Publishing and Marketing in Rising Tide Tube Publishing and Marketing

Заманбап маркетинг башталгандан бери, бренддер акыркы колдонуучулар менен байланыш түзүү ийгиликтүү маркетинг стратегиясынын өзөгү экендигин түшүнүштү - эмоцияны козгогон же тажрыйба тартуулаган нерсени жаратуу көбүнчө эң узак таасир калтырат. Маркетологдор барган сайын санарип жана мобилдик тактикага өтүшкөндө, акыркы колдонуучулар менен иммерсивдүү жол менен байланышуу мүмкүнчүлүгү төмөндөдү. Бирок, виртуалдык чындык (VR) иммерсивдүү тажрыйба катары убада кылынган