Кардарларды сегменттөө - 2016-жылы бизнести өнүктүрүүнүн ачкычы

2016-жылы интеллектуалдык сегментация маркетологдун пландарында алдыңкы ролду ойнойт. Алар өз аудиториясынын арасынан кардарлардын жана келечектердин кимиси эң кызыктуу жана таасирдүү экендигин билиши керек. Ушул маалыматтар менен куралданып, алар ушул топко максаттуу жана керектүү билдирүүлөрдү жеткире алышат, бул сатууну, кармоону жана жалпы берилгендикти жогорулатат. Азыр түшүнүктүү сегменттөө үчүн жеткиликтүү технологиялык куралдардын бири - бул SumAll компаниясынын, туташкан маалымат аналитикасынын провайдери болгон аудиторияны сегментациялоо өзгөчөлүгү.