"Контексттик маркетинг" чындыгында эмнени билдирет?

Мазмундан, баарлашуудан жана жомок айтуудан мансапка жеткен адам катары менин жүрөгүмдө “контексттин” ролу үчүн өзгөчө орун бар. Биз сүйлөшкөн нерселер - бизнесте болобу же жеке жашообузда болобу - билдирүүнүн контекстин түшүнгөндө гана угуучуларга ылайыктуу болуп калат. Контекстсиз маани жоголот. Контекстсиз аудитория эмне үчүн алар менен баарлашып жатканыңызды, эмнени алып кетишиңиз керектигин жана акыры эмне үчүн сиздин билдирүүңүздү билбей башы маң болот.