Көбүрөөк сатууну жүргүзүү үчүн мобилдик маркетинг боюнча 15 кеңеш

Бүгүнкү күндө атаандаштыкка туруштук бере турган рынокто бир нерсе белгилүү: сиздин онлайн маркетинг аракеттериңиз мобилдик маркетинг стратегияларын камтышы керек, антпесе сиз көп аракеттерди көрбөй каласыз! Бүгүнкү күндө көп адамдар өзүлөрүнүн социалдык медиа каналдарына, башкалар менен заматта баарлашуу мүмкүнчүлүгүнө, ошондой эле маанилүү же анча маанилүү эмес нерселер менен "ылдамдыкта жүрүү" керектигине көнүп калышкандыктан, телефондорго көз каранды болушат. . Милли Маркс катары, эксперт