Сатууну иштетүүнүн мааниси

Сатууну иштетүү технологиясы кирешени 66% га жогорулата турганы далилденсе, компаниялардын 93% сатуу платформасын ишке ашыра элек. Бул көп учурда сатуу мүмкүнчүлүгүн жомоктордун кымбат, жайылтуу үчүн татаал жана төмөн кабыл алуу курстары менен шартталган. Сатууга мүмкүнчүлүк берүүчү платформанын артыкчылыктарына жана ал эмне кылаарына токтолуудан мурун, алгач сатуу мүмкүнчүлүгү деген эмне жана эмне үчүн бул маанилүү экендигин терең изилдеп көрөлү. Сатууну иштетүү деген эмне? Forrester Consulting компаниясынын маалыматы боюнча