3 Чыныгы Кардарга багытталган компаниялардын сабактары

Кардарлардын пикирлерин чогултуу - кардарлардын оптималдуу тажрыйбасын камсыздоонун ачык кадамы. Бирок бул биринчи гана кадам. Бул пикир кандайдыр бир аракетке түрткү болмоюнча, эч нерсе ишке ашпайт. Көп учурда пикирлер чогултулат, жооптордун маалымат базасына топтолот, убакыттын өтүшү менен анализделет, отчеттор түзүлөт жана акыры өзгөртүүлөрдү сунуштоочу презентация жасалат. Пикирин билдирген кардарлар, алардын салымы менен эч нерсе жасалбай жатканын аныкташты