Таасирдүү маркетинг: тарых, эволюция жана келечек

Коомдук медиа таасирлери: бул чыныгы нерсе? Коомдук медиа 2004-жылы көп адамдар менен баарлашуунун артыкчылыктуу ыкмасы болуп калгандыктан, көпчүлүгүбүз өз жашообузду ансыз элестете албайбыз. Коомдук медиа сөзсүз жакшы жакка өзгөргөнүнүн бири - бул ким атактуу, же жок дегенде жалпыга белгилүү боло тургандыгын демократиялаштырды. Жакынкы убакка чейин биз кимдин атактуу болгонун айтып берүү үчүн кинолорго, журналдарга жана телекөрсөтүүлөргө таянууга туура келген.