Амбиция: Сатып алуу боюнча жамааттын ишин натыйжалуу башкарууга, түрткү берүүгө жана максималдаштырууга багытталган оюн

Сатуунун көрсөткүчтөрү өсүп келе жаткан бизнес үчүн маанилүү. Кызматташуу сатуу тобу менен, алар көбүрөөк түрткү жана уюмдун максаттары жана милдеттери менен байланышкан сезишет. Жумуштан бошогон кызматкерлердин уюмга тийгизген терс таасири олуттуу болушу мүмкүн - мисалы, өндүрүмдүүлүктүн төмөндүгү, талантын жана ресурстарды текке кетирүү. Соода тобу жөнүндө сөз болгондо, катышуунун жетишсиздиги ишканаларга түздөн-түз киреше алып келиши мүмкүн. Ишкерлер сатуу топторун жигердүү иштетүүнүн же тобокелге салуунун жолдорун табышы керек