Маркетинг Стратегияңызда маданиятты сугаруунун беш жолу

Көпчүлүк компаниялар өзүлөрүнүн маданиятын кеңири масштабда карашат жана бүтүндөй уюмду жамынып алышат. Бирок, уюмуңуздун аныкталган маданиятын бардык ички иш-аракеттерге, анын ичинде маркетинг тобуңузга колдонуу маанилүү. Бул стратегияңызды компанияңыздын жалпы максаттарына шайкеш келтирип гана тим болбостон, башка бөлүмдөрдүн да үлгү алуусуна шарт түзөт. Сиздин маркетингдик стратегияңыз уюмуңуздун жалпы маданиятын чагылдырган бир нече ыкмалар: 1. Маданий лидерди дайындоо.