Эмне үчүн талаа сатуу жана маркетинг салттуу CRMден тышкары көрүнүшү керек

Технологиянын өнүгүшү менен дүйнө жүзү барган сайын инсансыз болуп бараткан сайын - социалдык тармактар, видео баарлашуу ж.б. Мүмкүнчүлүк өзүн реалдуу түрдө көрсөттү. Илгери табигый, интуитивдүү келип чыккан түшүнүк, кийинчерээк ойлонуу ыңгайсыз, кымбатыраак убакытты талап кылган адаптацияга өткөн. Сиз менен мамиле түзгүңүз келген адамдардын алдында физикалык жактан алуу. Бул ачык-айкын түшүнүк окшойт, бирок чындык