Эмне үчүн маркетинг жана IT командалары киберкоопсуздук боюнча жоопкерчиликтерин бөлүшүшү керек?

Пандемия уюмдун ичиндеги ар бир бөлүмдүн киберкоопсуздукка көбүрөөк көңүл буруу зарылдыгын күчөттү. Мунун мааниси бар, туурабы? Процесстерибизде жана күнүмдүк жумушубузда канчалык көп технология колдонсок, бузууга ошончолук аялуу болушубуз мүмкүн. Бирок киберкоопсуздуктун жакшы тажрыйбаларын кабыл алуу жакшы билген маркетинг топторунан башталышы керек. Киберкоопсуздук, адатта, Маалыматтык технологиялардын (IT) лидерлерин, Маалыматтык коопсуздук боюнча башкы офицерлерди (CISO) жана башкы технологиялык директорлорду (CTO) тынчсыздандырган.