B5B Маркетологдорунун Ботторду Санарип Маркетинг Стратегиясына Киргизишинин 2 Себептери

Интернет ботторду интернет аркылуу компаниялар үчүн автоматташтырылган тапшырмаларды аткаруучу программалык тиркемелер деп оңой сүрөттөйт. Боттор буга чейин бир топ убакыттан бери иштеп келишкен жана мурунку абалынан келип чыккан. Эми ботторго тармактардын ар кандай тизмеси боюнча ар кандай тапшырмаларды аткаруу милдети жүктөлдү. Өзгөрүүнү билгенибизге же билбегендигибизге карабастан, боттор азыркы учурда маркетинг аралашмасынын ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Боттор