0 менен башталган кыскартуулар

0 менен башталган сатуу, маркетинг жана технологиянын акронимдери

  • 0P

    Кардар атайылап жана активдүү түрдө бренд менен бөлүшө турган маалыматтарга артыкчылык борборунун маалыматтары, сатып алуу ниети, жеке контекст жана инсан бренд аны кантип таанууну каалайт.