WOM Акронимдер

Жен

WOM деген сөздүн кыскартылган түрү Ооздон чыккан сөз.

Ооздон чыккан сөз – бул керектөөчүнүн же бизнестин башка брендди өз ыктыяры менен жекеме-жеке сүйлөшүүдө же коомдук медиа же башка онлайн сайт аркылуу коомчулукка жайылтуу. WOM ырааттуу түрдө сатуунун алдыңкы драйвери болуп саналат, анткени анын келип чыгышы (адатта) сөздү таратуу үчүн сыйлык берилбеген ишенимдүү ресурстардан.