URL Акронимдер

URL

URL деген сөздүн кыскартылган түрү Бирдиктүү Ресурс Локатору.

Универсал ресурстун идентификаторунун (URI) формасы, ал тармак протоколун колдонуу менен кирүү алгоритмине түшкөн даректи аныктайт.