URI Акронимдер

URI

URI деген сөздүн кыскартылган түрү Universal Resource Identifier.

Катталган протоколдорго же аттар мейкиндигине шилтеме кылуучу катталган аталыш мейкиндиктериндеги жана даректердеги аттардын универсалдуу жыйындысынын мүчөсү. Көбүнчө URI формасы болгон Universal Resource Locator (URL) менен синоним катары колдонулат.