TCPA Акронимдер

TCPA

TCPA деген сөздүн кыскартылган түрү Телефон керектөөчүлөрдүн укугун коргоо жөнүндө мыйзам.

Америка Кошмо Штаттарынын бул жобосу 1991-жылы кабыл алынган жана автоматтык терүү системаларын, жасалма же алдын ала жазылган үн билдирүүлөрүн, SMS текст кабарларын жана факс машиналарын колдонууну чектейт. Ал ошондой эле факс машиналарына, автоматтык терүүчүлөргө жана үн билдирүү системаларына бир нече техникалык талаптарды аныктайт — негизинен кабарда камтылуу үчүн аппаратты колдонгон субъекттин идентификациясын жана байланыш маалыматын талап кылган жоболор менен.