SSP Акронимдер

.Беттер

SSP деген сөздүн кыскартылган түрү Камсыздоо платформасы.

сатуучу платформа, SSP - бул жарыялоочуларга өздөрүнүн жарнак инвентарын башкарууга, аны жарнамалар менен толтурууга, жоопторду көзөмөлдөөгө жана киреше алууга мүмкүндүк берген платформа.