SSO Акронимдер

SSO

SSO деген сөздүн кыскартылган түрү Бир жолу кирүү.

Колдонуучуга Google же Microsoft сыяктуу бир нече негизги платформалардын каалаганынан бир логин менен үчүнчү тараптын платформасында катталууга же кирүүгө мүмкүндүк берген аутентификация ыкмасы.