SPF Акронимдер

SPF

SPF деген сөздүн кыскартылган түрү Жөнөтүүчүнүн саясатынын негиздери.

Жөнөтүүчү саясаттын алкактары – бул электрондук почтаны жеткирүү учурунда уруксатсыз жөнөтүүчү кызматынан же IP даректен жөнөтүүчү доменди жасалмалоону аныктоо үчүн иштелип чыккан электрондук почтанын аныктыгын текшерүү протоколу.