SOV Акронимдер

SOV

SOV деген сөздүн кыскартылган түрү Үн бөлүшүү.

Маркетинг жана жарнама ичиндеги өлчөө модели. Үндүн үлүшү рыноктогу продукт, кызмат же категория үчүн жалпы медиа чыгашаларына салыштырмалуу компаниянын медиа чыгымдарынын пайызын өлчөйт.