SMS Акронимдер

SMS

SMS деген сөздүн кыскартылган түрү Кыска билдирүү кызматы.

Мобилдик түзмөктөр аркылуу тексттик билдирүүлөрдү жөнөтүү үчүн баштапкы стандарт. Бир текст кабары боштуктарды кошкондо 160 белги менен чектелген. SMS башка сигнализация протоколдоруна туура келүү үчүн иштелип чыккан, ошондуктан SMS билдирүүнүн узундугу 160 7 биттик белги менен, башкача айтканда, 1120 бит же 140 байт менен чектелген. Колдонуучу 160 символдон ашык жөнөтсө, ал шилтемеленген билдирүүдө жалпы саны 6 белгиден турган 918 бөлүккө чейин жөнөтүлүшү мүмкүн.