SME Акронимдер

Чакан жана орто бизнести

SME деген сөздүн кыскартылган түрү Чакан жана орто ишканалар.

Европа Биримдигинде Чакан жана орто ишканалар кызматкерлердин саны менен өлчөнгөн белгилүү бир өлчөмдөгү уюмдар болуп саналат. Чакан ишканаларда 50дөн аз, ал эми орто ишканаларда 50дөн ашык, бирок 250дөн аз кызматкерлер бар. SMB аббревиатурасы Кошмо Штаттарда колдонулат жана түшүндүрмөсү боюнча айырмаланат.