SMB Акронимдер

КОИ

SMB деген сөздүн кыскартылган түрү Чакан жана орто бизнес.

Чакан жана орто бизнес - бул кызматкерлердин саны же жылдык кирешеси белгилүү бир өлчөмдөгү уюмдар. Эгерде кызматкерлердин саны менен өлчөнө турган болсок, чакан ишканалар 100дөн аз жумушчусу бар ишканалар, ал эми орто ишканалар 100дөн 999га чейин кызматкерлери бар уюмдар болуп саналат. Жылдык киреше менен альтернативалык түрдө өлчөнө турган болсок, алар жылдык кирешеси 50 миллион доллардан аз жана орто өлчөмдөгү уюмдар же 50 миллион доллардан ашык, бирок 1 миллиард доллардан аз кирешеси бар уюмдар. SME аббревиатурасы Америка Кошмо Штаттарынын тышында колдонулат.