SERP Акронимдер

SERP

SERP деген сөздүн кыскартылган түрү Издөө системасынын натыйжасы.

Издөө тутумунда белгилүү бир ачкыч сөздү же терминди издеп жатканыңызда түшкөн баракча. SERP ошол ачкыч сөз же термин үчүн рейтинг барактарынын баарын тизмелейт.