SDR Акронимдер

Атайы карыз алышуу укугу

SDR деген сөздүн кыскартылган түрү Сатууну өнүктүрүү боюнча өкүл.

жаңы бизнес мамилелерди жана мүмкүнчүлүктөрдү өнүктүрүү үчүн жооптуу сатуу ролу.