SDP Акронимдер

СДП

СДП деген сөздүн кыскартылган түрү Сатууларды өнүктүрүү платформасы.

Сатууларды өнүктүрүү өкүлдөрүнө келечекти багыттоого жана квалификация процессине, анын ичинде сатуунун эффективдүүлүгүн жогорулатууга жана бизнести тезирээк жабууга багытталган иш-чаралардын приоритеттүүлүгүн жана планын түзүүгө жардам берген курал.