SDK Акронимдер

SDK

SDK деген сөздүн кыскартылган түрү Программалык камсыздоону иштеп чыгуучу топтому.

Бир пакетте программалык камсыздоону иштеп чыгуу ресурстарынын жыйындысы. Программалык камсыздоону иштеп чыгуучу топтомдор башка тиркемелерге же платформаларга оңой интеграцияланган документтерге жана программалык камсыздоого ээ болуу менен тиркемелерди тез түзүүгө көмөктөшөт. In SaaS, программалык камсыздоону иштеп чыгуучу топтомдор, адатта, тышкы кызматтын керектөө үчүн тилге тиешелүү китепканаларды камсыз кылат. API.