SaaS Акронимдер

SaaS

SaaS деген сөздүн кыскартылган түрү Кызмат катары программалык камсыздоо.

SaaS булутта үчүнчү тараптын компаниясы тарабынан жайгаштырылган программалык камсыздоо. Маркетинг фирмалары кызматташууну жеңилдетүү үчүн көбүнчө SaaS колдонушат. Ал булуттагы маалыматты сактайт жана мисалдарга Google Apps, Salesforce жана Dropbox кирет.