RSS Акронимдер

RSS

RSS деген сөздүн кыскартылган түрү Чынында эле жөнөкөй синдикат.

An XML мазмунду синдикациялоо жана бөлүшүү үчүн белгилөө спецификациясы. маркетологдорго жана басып чыгаруучуларга мазмунун автоматтык түрдө жеткирүү жана синдикаттоо жолун берет. Жаңы мазмун жарыяланган сайын жазылуучулар автоматтык жаңыртууларды алышат.