RSA Акронимдер

RSA

RSA деген сөздүн кыскартылган түрү Ривест Шамир Адлеман.

RSA маалыматты коопсуз өткөрүү үчүн кеңири колдонулган ачык ачкыч криптосистемасы. Кабарлар ачык бөлүшүүгө мүмкүн болгон ачык ачкыч менен шифрленген. RSA алгоритми менен, билдирүү ачык ачкыч менен шифрленгенден кийин, аны жеке (же жашыруун) ачкыч менен гана чечүүгө болот. Ар бир RSA колдонуучусунун ачык жана купуя ачкычтарынан турган ачкыч жуптары бар. Аты айтып тургандай, купуя ачкыч жашыруун болушу керек. RSA аббревиатурасы 1977-жылы алгоритмди ачык сүрөттөгөн Рон Ривест, Ади Шамир жана Леонард Адлемандын фамилияларынан келип чыккан.