ROTI Акронимдер

ROTI

ROTI деген сөздүн кыскартылган түрү Технологиялык инвестициянын кайтарымы.

Инвестициялардын кайтарымдуулугу (ROI) сыяктуу, бул технологияга инвестиция салууга же программалык камсыздоо лицензиясын ишке ашырууга кеткен кирешенин суммасын кайтаруу үчүн талап кылынган убакыттын көлөмү. Мисал: Бул платформага инвестиция салууда орточо кардар үчүн 7 айлык ROTI бар. Аны кирешенин пайыздык өсүшү менен да ченесе болот