RFM Акронимдер

RFM

RFM деген сөздүн кыскартылган түрү Акыркы, жыштык, акча.

Соңкулук, жыштык жана акчалай баалуулук – бул маркетинг көрсөткүчү, алардын сарптоо жүрүм-турумунун негизинде эң баалуу кардарларды талдоо жана аныктоо үчүн колдонулат. RFM кардардын өмүр бою баасын жогорулатуу үчүн келечектеги иш-аракеттерди болжолдоо, артыкчылыктуу жана жетектөө үчүн колдонсо болот (СЛУ) сатып алууну тездетуу жана кебейтуу менен. Ал ошондой эле окшош демографиялык же фирмаграфикалык мүнөздөмөлөрү бар идеалдуу кардарыңызды же максаттуу кардарларыңызды жакшыраак аныктоо үчүн колдонулушу мүмкүн.