RDI Акронимдер

РСК

RDI деген сөздүн кыскартылган түрү Турак жайга жеткирүү көрсөткүчү.

Даректи стандартташтыруу жана валидациялоо кызматтары тарабынан берилген маалымат индикатору дарек турак жай же коммерциялык экенин аныктайт.