PII Акронимдер

Pii

PII деген сөздүн кыскартылган түрү Жеке аныктоочу маалымат.

Идентификацияланган адамга тиешелүү ар кандай маалымат. Компаниялар бул маалыматтарды бир адамды аныктоо, байланышуу же жайгаштыруу, же контекстте инсанды аныктоо үчүн колдонушу мүмкүн. PII сактоо көбүнчө уюмдун ичиндеги коопсуздук, мыйзамдык же шайкештик талаптарын кошот, анткени бул маалыматтардын агып кетишине, ошондой эле хакерлердин бутасына айланат.