PBC Акронимдери

РУК

PBC деген сөздүн кыскартылган түрү Пакеттелген бизнес мүмкүнчүлүктөрү.

Санариптик тажрыйба платформасынын (DXP) компоненттери, алар көз карандысыз жана бири-бири менен үзгүлтүксүз байланышууга жөндөмдүү, дискреттик, тапшырмага багытталган жана өз алдынча жайылтыла турган мүмкүнчүлүктөр катары аныкталган.