OOH Акронимдер

Ооу

OOH деген сөздүн кыскартылган түрү Үйдөн тышкары.

Үйдөн тышкаркы жарнама, ошондой эле санариптик үйдөн тышкаркы (DOOH) жарнак, тышкы жарнама, тышкы медиа жана үйдөн тышкаркы медиа деп аталат, бул үйдө жок түзмөктөрдө тажрыйбалуу жарнама. OOH жарнагына билборддор, дисплей жарнактары жана адам үйдөн чыкпай, адатта жарнамага тиешелүү иш-аракеттерди жасаганда көрүлгөн плакаттар кирет. Ал ошондой эле жаңы рынокту камтыйт, Audio Out-Of-Ome (AOOH).