NLP Акронимдер

НОП

NLP деген сөздүн кыскартылган түрү Табигый тил иштетүү.

Тил илиминин, информатиканын жана жасалма интеллекттин компьютерлер менен адам тилинин ортосундагы өз ара аракеттенүүсүнө, атап айтканда, табигый тилдердин чоң көлөмүн иштеп чыгуу жана талдоо үчүн компьютерлерди кантип программалоо керектиги менен байланышкан чакан тармагы.