MX Акронимдер

MX

MX деген сөздүн кыскартылган түрү Почта алмаштыргыч.

Почта алмаштыргыч жазуусу домендик аталыштын атынан электрондук почта билдирүүлөрүн кабыл алууга жооптуу почта серверин аныктайт. Бул домендик аталыштар системасындагы (DNS) ресурстук жазуу. Бир нече MX жазууларын конфигурациялоого болот, адатта жүктү тең салмактоо жана ашыкча кылуу үчүн почта серверлеринин массивине ишарат кылуу.