MQL Акронимдер

Жезказган

MQL деген сөздүн кыскартылган түрү Маркетинг боюнча квалификациялуу жетекчи.

Маркетинг тобу тарабынан каралып чыккан же фирмаграфикалык критерийлер боюнча системалуу түрдө бааланган жана сатуу тобунун ичиндеги өкүлгө дайындалыш үчүн зарыл болгон критерийлерге жооп берген потенциалдуу кардар.