LMS Акронимдери

LMS

LMS деген сөздүн кыскартылган түрү Окууну башкаруу тутуму.

Окутууну башкаруу системасы – бул башкаруу, документтештирүү, тестирлөө, көзөмөлдөө, отчеттуулук, автоматташтыруу жана билим берүү курстарын, окутуу программаларын, сертификаттарды жана өнүктүрүү программаларын жеткирүү үчүн колдонмо. Электрондук окуу платформасы же тиркеме катары да белгилүү.