IT Акронимдер

IT

IT деген сөздүн кыскартылган түрү Маалымат технологиясы.

Бизнестин ишинин алкагында маалыматтык технологиялар маалыматтарды башкарууну, киберкоопсуздукту, ички аппараттык жана программалык камсыздоо системаларын, тышкы жайгаштырылган аппараттык жана программалык камсыздоо тутумдарын, үчүнчү тараптын платформасын лицензиялоону, ошондой эле акыркы колдонуучунун аппараттык жана программалык камсыздоосун камтыйт.