ISBN Акронимдер

ISBN

ISBN деген сөздүн кыскартылган түрү Эл аралык стандарт китеби.

ISBN эл аралык стандарттык китеп номери болуп саналат. ISBN 10-жылдын декабрынын аягына чейин 2006 сандан турган, бирок 1-жылдын 2007-январынан баштап алар азыр дайыма 13 сандан турат. ISBNs белгилүү бир математикалык формуланын жардамы менен эсептелет жана санды текшерүү үчүн текшерүү цифрасын камтыйт.

Source: ISBN Эл аралык