ICP Акронимдер

ICP

ICP деген сөздүн кыскартылган түрү Идеалдуу Кардар Профили.

жаңы болочок кардарларды аныктоо үчүн колдонулган компаниянын эң баалуу кардарлары менен байланышкан салыктар. B2B сатууда жана маркетингде бул жайгашкан жер, фирмалык графика, жүрүм-турум, маданият жана тутум маалыматтары болушу мүмкүн. B2C сатууда жана маркетингинде бул жайгашкан жер, демографиялык, жүрүм-турум, маданият жана башка маалыматтар болушу мүмкүн.